Задати питання
flag Судова влада України

Набув чинності Закон України «Про Конституційний Суд України»

10 серпня 2017, 09:31

 

 

03 серпня 2017 року набув чинності Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 року №2136-У111.

Закон опублікований в офіційному  друкованому виданні Верховної Ради України «Голос України» від 02.08.2017 року, №141.

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який :

  • забезпечує верховенство Конституції України;
  • вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів,
  • здійснює офіційне тлумачення Конституції України,
  • а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Закон передбачає, що формою звернення до Конституційного Суду  є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

 

Новелою закону є те, що до Конституційного Суду  може звернутись  із конституційною скаргою особа (фізична, юридична), як субєкт права на конституційну скаргу, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.

Конституційна скарга – це письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу.

Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.

Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.

 

Умови розгляду Конституційним Судом України конституційної скарги:

 - вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження - судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);

-  з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.

Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року.

Якщо конституційна скарга, подана до набрання чинності цим законом, не відповідає його вимогам, Секретаріат Конституційного Суду повідомляє субєкта права на конституційну скаргу про можливість приведення такої конституційної скарги у відповідність до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

Не приведена у відповідність до вимог цього закону конституційна скарга повертається Секретаріатом Конституційного Суду  суб’єкту права на конституційну скаргу в десятиденний строк після закінчення строку, визначеного в законі.

При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи, може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.

Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію.

 

На підставі закону України «Про Конституційний Суд України» пункт 5 частини 2 статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України викладений в новій редакції , а саме :

«Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є: встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосовував суд при  вирішенні справи».

 

 

У Державній судовій адміністрації України визначили кількісний склад суддів у судах

 

Державна судова адміністрація України своїми наказами від 8 серпня 2017 року №№ 841, 842 та 843 визначила, згідно з мережею, кількісний склад суддів у господарських судах, адміністративних, місцевих загальних, апеляційних судах областей України та міста Києва.

Відповідно до наказу ДСА України від 8 серпня 2017 року № 841 "Про визначення кількості суддів в адміністративних судах України" загальна кількість суддів становитиме 853 особи, з яких: 588 суддів працюватимуть в окружних адміністративних судах, а 265 – в апеляційних адміністративних судах.

Наказ № 842 визначає кількісний склад суддів господарських судів  України, де в місцевих господарських судах працюватиме 619 суддів, а в апеляційних – 225, разом -  844 особи.

Найбільше суддів буде у штатних розписах місцевих загальних судів, апеляційних судах областей та міста Києва. Зокрема, наказом ДСА України № 843 визначено, що в місцевих загальних судах працюватиме 4339 суддів, з них 317 – у районних судах міста Києва, та 1199 суддів ухвалюватимуть рішення в апеляційних судах областей.

Усі три накази набувають чинності з першого вересня 2017 року.

 

Прес- служба